eko-południe

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pozwolenia na korzystanie ze środowiska:

 • pozwolenia zintegrowane,
 • pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,
 • zgłoszenia instalacji emitujących gazy i pyły do powietrza,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia wodno-prawne.

Inwestycje:

 • karty informacyjne,
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości:

 • ewidencja emisji, poboru wody i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • ewidencja wytwarzanych odpadów i roczne raporty do Urzędu Marszałkowskiego,
 • rejestracja, zakładanie i prowadzenie bazy danych o emisjach KOBIZE,
 • sprawozdawczość PRTR,
 • ewidencja i naliczanie opłat produktowych i opakowaniowych.

Akustyka:

 • pomiary emisji hałasu do środowiska,
 • pomiary klimatu akustycznego,
 • pomiary poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu,
 • analizy akustyczne – modelowanie poziomów hałasu w środowisku.

Inne:

 • przeglądy ekologiczne i programy naprawcze,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • modelowanie oddziaływania instalacji na zapachową jakość powietrza.

 

Oferujemy również możliwość wykonania bezpłatnego przeglądu wymagań formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska.

 

Szukasz specjalistów
w innej dziedzinie?
Polecamy:

• BHP:

-BQJ Systemy Jakości

http://bqj.com.pl

• Audyty i Wdrażanie norm ISO:

-BQJ Systemy Jakości

http://bqj.com.pl

-Eko-Partner

www.ekopartner.elblag.pl

• PPOŻ, ADR, RID:

-RODOR

www.rodor.pl

• Redukcja LZO:

-Otto Engineering Polska

www.ottoindustries.com

• Badania olfakometryczne:

-Otto Engineering Polska

www.ottoindustries.com

• Badania na stanowiskach pracy:

-Otto Engineering Polska

www.ottoindustries.com

• Projektowanie sieci wodno
-kanalizacyjnych i przyłącza:

-KRIS DPW

Tel: 516-142-624

• Projekty budowlane i nadzór:

-PB Jacek Cichoński

http://drogi-cichonski.pl

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.